Thông tin Quản trị & Khuyến mãi

Có tất cả 13 bài viết

Thông tin phát hành trái phiếu Veggie Saigon (đợt 1) 2019 Thông tin phát hành trái phiếu Veggie Saigon (đợt 1) 2019
Thông báo

Thông tin phát hành trái phiếu Veggie Saigon (đợt 1) 2019

Thông tin phát hành trái phiếu Veggie Saigon (đợt 1) Thông tin thay đổi quyền sở hữu trái phiếu Veggie Saigon
Thông tin phát hành trái phiếu Veggie Saigon (đợt 2) 2019 Thông tin phát hành trái phiếu Veggie Saigon (đợt 2) 2019
Thông báo

Thông tin phát hành trái phiếu Veggie Saigon (đợt 2) 2019

Thông tin phát hành trái phiếu Veggie Saigon (đợt 2)
Thông tin trái phiếu thưởng 2019 Thông tin trái phiếu thưởng 2019
Thông báo

Thông tin trái phiếu thưởng 2019

Thông tin về việc phát hành trái phiếu thưởng cho nhân viên 2019
Thông tin gọi vốn sản xuất thực phẩm thuần chay 2020 Thông tin gọi vốn sản xuất thực phẩm thuần chay 2020
Thông báo

Thông tin gọi vốn sản xuất thực phẩm thuần chay 2020

Thông báo về việc kêu gọi góp vốn đầu tư sản xuất thực phẩm chay
Thông tin chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 1 - 2021) Thông tin chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 1 - 2021)
Thông báo

Thông tin chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 1 - 2021)

Thông tin chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 1 - 2021)
Thông tin chào bán trái phiếu 2021 Thông tin chào bán trái phiếu 2021
Thông báo

Thông tin chào bán trái phiếu 2021

Thông báo về việc tiếp tục chào bán số trái phiếu chưa hoàn tất thủ tuc mua bán và số trái phiếu đã được công ty mua lại
Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon -   Ông Nguyễn Minh Thành
Quản trị

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Ông Nguyễn Minh Thành

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon PHẦN 2: CỔ ĐÔNG (SHAREHOLDER)
Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Bà Huỳnh Thị Ngọc Duyên
Quản trị

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Bà Huỳnh Thị Ngọc Duyên

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon PHẦN 2: CỔ ĐÔNG (SHAREHOLDER)
Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Bà Dương Thị Thuỳ Trang
Quản trị

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Bà Dương Thị Thuỳ Trang

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon PHẦN 2: CỔ ĐÔNG (SHAREHOLDER)
Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Ông Huỳnh Cẩm Phát
Quản trị

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Ông Huỳnh Cẩm Phát

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon PHẦN 2: CỔ ĐÔNG (SHAREHOLDER)
Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Ông Trần Hoàn Thiện
Quản trị

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Ông Trần Hoàn Thiện

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon PHẦN 2: CỔ ĐÔNG (SHAREHOLDER)
Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Bà Phạm Thị Tường Vy
Quản trị

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Bà Phạm Thị Tường Vy

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon PHẦN 2: CỔ ĐÔNG (SHAREHOLDER)