Thông báo

Thông tin chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 1 - 2021)

Thông tin chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 1 - 2021)
Thông tin chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 1 - 2021)
Thông tin chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 1 - 2021)
 
Ngày 6/9/2020, nhận lời mời của ông Nguyễn Thanh Phú, Founder & CEO Veggie Saigon, bà Phạm Thị Tường Vy đã đồng ý chuyển đổi 12.000 trái phiếu thành cổ phiếu, chính thức trở thành cổ đông và tham gia vào Hội đồng quản trị của Veggie Saigon.
 
Công ty TNHH Kinh doanh PNT đang làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh phản ánh nội dung này.