Thông báo

Thông tin chào bán trái phiếu 2021

Thông tin chào bán trái phiếu 2021
Thông báo về việc tiếp tục chào bán số trái phiếu chưa hoàn tất thủ tuc mua bán và số trái phiếu đã được công ty mua lại
 
Thông báo về việc tiếp tục chào bán số trái phiếu chưa hoàn tất thủ tuc mua bán và số trái phiếu đã được công ty mua lại
 
Kính gởi Quý vị bạn hữu, 
 
Là một doanh nghiệp hướng đến cộng đồng, Veggie Saigon mong muốn trở thành một mái nhà chung cho những ai quan tâm đến việc tạo ra một môi trường kinh doanh thuần chay vì sức khoẻ cộng đồng. Do đó, trong các năm qua chúng tôi đã phát hành mời chào một số lượng trái phiếu tương đương 20% vốn điều lệ của Veggie Saigon.
 
Tính đến tháng 3/2021, tổng số trái phiếu lưu hành trên thị trường là 24.600 trái phiếu, giá trị tương đương 246.000.000đ (Hai trăm bốn mươi sáu triệu đồng), chiếm khoảng 13% vốn điều lệ (1.900.000.000đ).
 
Căn cứ vào mục tiêu dài hạn và chiến lược phát triển kinh doanh ngắn hạn trong giai đoạn tiếp theo, tôi quyết định như sau:
  1. Tiếp tục chào bán trái phiếu đã phát hành, đã đăng ký nhận mua nhưng chưa hoàn thành thủ tục, tổng số: 4.300 trái phiếu.
  2. Chào bán trái phiếu đã phát hành, đã được công ty hoàn tất thủ tục mua lại cho 2 đợt: 9.100 trái phiếu.
Tổng số trái phiếu chào bán hiện tại: 13.400 trái phiếu, tương đương 134.000.000đ.
Giá phát hành: 10.000đ/trái phiếu
Lãi suất: 10%/năm. Thanh toán hằng năm.
Kỳ hạn mua lại: 02 năm kể từ ngày mua.
Điều kiện mua trái phiếu: Đăng ký mua ít nhất 500 trái phiếu/giao dịch.
Điều khoản chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: Tuỳ thuộc vào quyết định của Hội đồng quản trị và thiện chí của cổ đông nắm giữ trái phiếu, trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu Veggie Saigon.
Các quyền lợi khác: Mời quý cổ đông tương lai xem thông tin đã công bố trong 2 đợt phát hành trước đây.
Thời hạn tiếp nhận đăng ký mua trái phiếu: 02 tuần từ 23/04/2021
Thời hạn hoàn tất thủ tục hợp đồng mua bán trái phiếu: 02 tuần từ khi tiếp nhận ý định đăng ký mua trái phiếu.
 
Cách thức thực hiện:
1. Tìm hiểu thông tin các đợt phát hành trái phiếu và quyền lợi cổ đông nắm giữ trái phiếu:
2. Đăng ký mua bằng cách comment bên dưới và trực tiếp inbox tôi để hỏi về tất cả các thông tin cần biết. Chốt việc đăng ký.
3. Chúng tôi sẽ có người kiên hệ quý vị để tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.
 
Trân trọng!
 
Nguyễn Thanh Phú
Founder & CEO Veggie Saigon
 
Thông tin chốt đăng ký mua:
- Bà Trần Mộng Thuý Vy đăng ký mua 5.000 trái phiếu
- Ông Phan Thanh Doanh đăng ký mua 2.000 trái phiếu
- Bà Nguyễn Hồng Phương đăng ký mua 2.000 trái phiếu
- Bà Nguyễn Thị Nữ đăng ký mua 1.000 trái phiếu
- Bà Nguyễn Thị Nhung đăng ký mua 1.000 trái phiếu