51. Tàu hũ ky kho tiêu (Fried tofu skin & pepper)

Thương hiệu: Veggie Saigon

Tàu hũ ky kho tiêu (Fried tofu skin & pepper)

  • 41,300₫
  • sale 17,700₫


Mô tả

Tàu hũ ky kho tiêu (Fried tofu skin & pepper)


sản phẩm khác