15. Phở nấm (Vietnamese noodle soup)

Thương hiệu: Veggie Saigon

Phở (Vietnamese noodle soup)

  • 34,300₫
  • sale 14,700₫


Mô tả

Phở (Vietnamese noodle soup)


sản phẩm khác