Veggie Saigon Restaurant
(0)

12. Nấm cuộn kim châm (Fried enokitake-mushroom roll)

  • Sản phẩm: Còn
  • 40,000₫

Nấm cuộn kim châm (Fried enokitake-mushroom roll)

Giá trên áp dụng cho Veggie Saigon 2 và hệ thống giao hàng. 

Giá áp dụng tại Veggie Saigon, 92B Lê Lai, Quận 1 là 59.000đ 

Bình luận