Veggie Saigon Restaurant
(0)

60. Mì xào đông cô (Fried noodle & shiitake-mushroom)

  • Sản phẩm: Còn
  • 40,000₫

Mì xào đông cô (Fried noodle & shiitake-mushroom)

Giá trên áp dụng cho Veggie Saigon 2 và hệ thống giao hàng. 

Giá áp dụng tại Veggie Saigon, 92B Lê Lai, Quận 1 là 49.000đ 

Bình luận