Veggie Saigon Restaurant
(0)

55. Canh nấm khổ qua (Mushroom & bitter melon soup)

  • Sản phẩm: Còn
  • 39,000₫

Bình luận