57. Canh nấm khổ qua (Mushroom & bitter melon soup)

Thương hiệu: Veggie Saigon

Canh nấm khổ qua (Mushroom & bitter melon soup)

  • 27,300₫
  • sale 11,700₫


Mô tả

Canh nấm khổ qua (Mushroom & bitter melon soup)


sản phẩm khác