Veggie Saigon Restaurant
(0)

Cải ngồng sốt ngũ vị (Chinese broccoli & 5-spice-sauce)

  • Sản phẩm: Còn
  • 30,000₫

Cải ngồng sốt ngũ vị (Chinese broccoli & 5-spice-sauce)

Giá trên áp dụng cho Veggie Saigon 2 và hệ thống giao hàng. 

Giá áp dụng tại Veggie Saigon, 92B Lê Lai, Quận 1 là 39.000đ 

Bình luận