62. Lẩu nấm nước trong lớn (Large Vietnamese hot pot)

Thương hiệu: Veggie Saigon

Lẩu nấm nước trong (Vietnamese hot pot)

  • 140,000₫
  • sale 60,000₫


Mô tả

Lẩu nấm nước trong lớn (Large Vietnamese hot pot)

sản phẩm khác