52. Đậu hũ kho măng (Braised tofu & fermented bamboo shoots)

Thương hiệu: Veggie Saigon

Đậu hũ kho măng (Braised tofu & fermented bamboo shoots)

  • 49,000₫


Mô tả

Đậu hũ kho măng (Braised tofu & fermented bamboo shoots)

sản phẩm khác