45. Rau củ xào nấm mặn (Fried salty mushroom & vegetable)

Thương hiệu: Veggie Saigon

Rau củ xào nấm mặn (Fried salty mushroom & vegetable)

  • 49,000₫


Mô tả

Rau củ xào nấm mặn (Fried salty mushroom & vegetable)

sản phẩm khác