Veggie Saigon Restaurant
(0)

50. Đậu hũ kho nấm rơm (Braised tofu & straw mushroom)

  • Sản phẩm: Còn
  • 59,000₫

Bình luận