50. Đậu hũ kho nấm rơm (Braised tofu & straw mushroom)

Thương hiệu: Veggie Saigon

Giá trên áp dụng cho Veggie Saigon 2 và hệ thống giao hàng.

  • 59,000₫


Mô tả

Giá trên áp dụng cho Veggie Saigon 2 và hệ thống giao hàng. 


sản phẩm khác