26. Bún chả Hà Nội (Hanoi vermicelli & grilled tofu in sauce)

Thương hiệu: Veggie Saigon

Bún chả Hà Nội (Hanoi vermicelli & grilled tofu in sauce)

  • 34,300₫
  • sale 14,700₫


Mô tả

Bún chả Hà Nội (Hanoi vermicelli & grilled tofu in sauce)

sản phẩm khác