65. Lẩu nấm vị tiềm nhỏ (Small Chinese hot pot)

Thương hiệu: Veggie Saigon

Lẩu nấm nhỏ (Small mushroom hot pot)

  • 118,300₫
  • sale 50,700₫


Mô tả

Lẩu nấm vị tiềm nhỏ (Small Chinese hot pot)

sản phẩm khác