66. Lẩu nấm vị tiềm lớn (Large Chinese hot pot)

Thương hiệu: Veggie Saigon

Lẩu nấm lớn (Large mushroom hot pot)

  • 140,000₫
  • sale 60,000₫


Mô tả

Lẩu nấm vị tiềm lớn (Large Chinese hot pot)

sản phẩm khác