17. Mì tiềm (Chinese noodle soup)

Thương hiệu: Veggie Saigon

Mì tiềm (Chinese noodle soup)

  • 27,300₫
  • sale 11,700₫


Mô tả

Mì tiềm (Chinese noodle soup)


sản phẩm khác