06. Gỏi cuốn (Fresh spring roll)

Thương hiệu: Veggie Saigon

Gỏi cuốn (Fresh spring roll)

  • 24,500₫
  • sale 10,500₫


Mô tả

Gỏi cuốn (Fresh spring roll)


sản phẩm khác