07. Chả giò (Fried spring roll)

Thương hiệu: Veggie Saigon

Chả giò (Fried spring roll)

  • 24,500₫
  • sale 10,500₫


Mô tả

Chả giò (Fried spring roll) 

sản phẩm khác