05. Khoai tây chiên (French fries)

Thương hiệu: Veggie Saigon

Khoai tây chiên (French fries)

  • 21,000₫
  • sale 9,000₫


Mô tả

Khoai tây chiên (French fries)

sản phẩm khác