36. Nấm bào ngư chiên giòn (Fried oyster-mushroom)

Thương hiệu: Veggie Saigon

Nấm bào ngư chiên giòn (Fried oyster-mushroom)

  • 34,300₫
  • sale 14,700₫


Mô tả

Nấm bào ngư chiên giòn (Fried oyster-mushroom)

sản phẩm khác