37. Nấm chiên cuốn bánh tráng (Fried mushroom & veggies & rice paper)

Thương hiệu: Veggie Saigon

Nấm chiên cuốn bánh tráng (Fried mushroom & veggies & rice paper)

  • 48,300₫
  • sale 20,700₫


Mô tả

Nấm chiên cuốn bánh tráng (Fried mushroom & veggies & rice paper)

sản phẩm khác