37. Nấm chiên cuốn bánh tráng (Fried mushroom & veggies & rice paper)

Thương hiệu: Veggie Saigon

Nấm chiên cuốn bánh tráng (Fried mushroom & veggies & rice paper)

  • 69,000₫


Mô tả

Nấm chiên cuốn bánh tráng (Fried mushroom & veggies & rice paper)

sản phẩm khác