Quản trị

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Ông Nguyễn Minh Thành

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon -   Ông Nguyễn Minh Thành
Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon PHẦN 2: CỔ ĐÔNG (SHAREHOLDER)
Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon
 
PHẦN 2: CỔ ĐÔNG (SHAREHOLDER)
 
Ông Nguyễn Minh Thành, Cán bộ chủ chốt của Veggie Saigon, Tổ trưởng tổ phục vụ và Trợ lý CEO.
 
Gia nhập Veggie Saigon từ tháng 4/2019 với vị trí sinh viên phục vụ bán thời gian, Ông Nguyễn Minh Thành đã từng bước thể hiện năng lực, tính siêng năng, chịu khó trong công việc cũng như khả năng xử lý tình huống linh hoạt, trở thành một trong những trợ lý đặc biệt của CEO. Ông được quy hoạch phát triển mảng truyền thông đại chúng của Veggie Saigon.
 
Năm 2021, ông được tặng 1% cổ phần tại Veggie Saigon (tương đương 1.900 cổ phiếu), trở thành cổ đông chính thức của Veggie Saigon.