Quản trị

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Bà Huỳnh Thị Ngọc Duyên

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Bà Huỳnh Thị Ngọc Duyên
Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon PHẦN 2: CỔ ĐÔNG (SHAREHOLDER)
Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon
 
PHẦN 2: CỔ ĐÔNG (SHAREHOLDER)
 
Huỳnh Thị Ngọc Duyên, Cán bộ chủ chốt của Veggie Saigon, Tổng thư ký CEO, là người có nhiều kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng và quản lý hành chính.
 
Gia nhập Veggie Saigon từ tháng 10/2018 với vị trí phục vụ, Bà Huỳnh Thị Ngọc Duyên đã từng bước chứng minh năng lực, sự trung thực và cẩn trọng trong các vấn đề liên quan đến dịch vụ khách hàng, hoạt động thu chi nội bộ và hành chính của Veggie Saigon, trở thành một cánh tay đắc lực của CEO trong quản lý hồ sơ sổ sách hành chính.
 
Năm 2021, bà được tặng 1% cổ phần tại Veggie Saigon (tương đương 1.900 cổ phiếu), trở thành cổ đông chính thức của Veggie Saigon.