Tốt, rất tốt và tốt nhất (Good, Very Good, Outstanding)

10 Thg 2 2018

Mấy ngày nay tôi thấy có tranh luận ăn chay giả mặn tốt hay xấu. Mà phàm đụng tới vấn đề ăn uống thì nhạy cảm lắm, bởi nó là sở thích, không thể đùng một cái mà thay đổi được. Mà phàm đụng tới vấn đề tranh luận thì việc 'quá lời' là điều khó tránh khỏi. Tôi chỉ nêu lên thêm quan điểm cá nhân để quý bạn hữu suy gẫm thêm:

Cái gì cũng có cấp độ của nó. Tất nhiên là một vấn đề có thể có nhiều cấp độ và có nhiều cách phân loại khác nhau tuỳ theo triết lý của mỗi người, nhưng tôi tạm thời phân loại chung ra làm 03 loại: tốt, rất tốt, và tốt nhất. Và các lời khuyên thông thường sẽ hướng đến cấp độ cao nhất.

Về học vấn: 
- Bạn học hết lớp 12: Tốt 
- Bạn học hết đại học: Rất tốt 
- Bạn học cao học: Tốt nhất

Về tần suất "ăn chay": 
- Bạn ăn chay mỗi tháng ăn 2 ngày, 4 ngày: Tốt 
- Bạn ăn chay mỗi tháng ăn 15 ngày: Rất tốt 
- Bạn ăn chay quanh năm suốt tháng: Tốt nhất

Về cách sử dụng thức ăn: 
- Ăn trường chay, có gì ăn đó: Tốt 
- Ăn thuần chay (có dùng giả mặn): Rất tốt 
- Ăn thuần chay, chỉ toàn thực vật có lợi cho sức khoẻ: Tốt nhất

Nếu xét về quan điểm này, việc khuyên một người cố gắng từ bỏ thói quen tốt để thực hành một thói quen tốt hơn, là điều đáng để làm. Thiết nghĩ, mọi người nên ủng hộ hơn là phản đối. Và tất nhiên, những bạn hữu đã thực hành được cách ăn thuần chay, thuần thực vật cũng không nên chỉ trích hay lên án những bạn hữu chưa làm được điều mà mình làm được.

Có như thế chúng ta mới có thể "gần nhau hơn một chút", để chúng ta cùng bước đi khoan thai trên con đường chúng ta đã chọn. Có phải vậy không?