Thông tin về việc phát hành trái phiếu thưởng cho nhân viên 2019

Dịp Tết Âm Lịch 2019, Veggie Saigon đã quyết định phát hành trái phiếu thưởng cho các nhân viên có đóng góp vượt bậc vào sự phát triển của Veggie Saigon như sau:

1. Ông Huỳnh Cẩm Phát - Được thưởng 1.000 trái phiếu thưởng, tương đương 10.000.000đ (Mười triệu đồng). Thời điểm thưởng: 05/02/2019. Đã mua lại 4.000 trái phiếu.


2. Ông Trần Hoàn Thiện - Được thưởng 700 trái phiếu thưởng, tương đương 7.000.000đ (Bảy triệu đồng). Thời điểm thưởng: 05/02/2019.
Veggie Saigon đã TT lãi trái phiếu đợt 1. Đã mua lại toàn bộ 700 trái phiếu.

Điều khoản và điều kiện

  1. Người nắm giữ trái phiếu thưởng được hưởng lãi suất 8%/năm, có thể thanh toán hàng quý
  2. Trái phiếu thưởng có thể được chuyển đổi thành trái phiếu hoặc sẽ được công ty mua lại theo mệnh giá vào ngày cuối cùng của năm thứ hai tính từ ngày trái phiếu thưởng được thưởng cho nhân viên.
  3. Nếu nhân viên nghỉ việc trước thời điểm trái phiếu thưởng đủ điều kiện được công ty mua lại, số cổ phiếu thưởng sẽ được hoàn lại cho công ty và mọi quyền lợi có liên quan của nhân viên nắm giữ trái phiếu thưởng sẽ chấm dứt.