Thông tin về thẻ thành viên Veggie Saigon

Hiện Veggie Saigon phát hành 03 loại thẻ thành viên
Màu xanh lá: Dành cho thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ thường xuyên tại Veggie Saigon. Mức chiết khấu: 10% trên tổng hoá đơn khi sử dụng dịch vụ tại chỗ
Màu tím: Dành cho thành viên rất thân thiết của Veggie Saigon. Mức chiết khấu: 20% trên tổng hoá đơn khi sử dụng dịch vụ tại chỗ
Màu đỏ: Dành riêng cho sáng lập viên, cổ đông, người nắm giữ trái phiếu, đại sứ Veggie Saigon và những cá nhân có đóng góp nhất định vào sự phát triển của Veggie Saigon. Mức chiết khấu: 30% trên tổng hoá đơn khi sử dụng dịch vụ tại chỗ