Thông tin phát hành trái phiếu Veggie Saigon (đợt 2)

* Công bố thông tin về Người nắm giữ Trái phiếu Veggie Saigon (đợt 2)

Ngày 3/7/2018, Ông Nguyễn Thanh Phú, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh PNT, công ty mẹ sở hữu hoàn toàn thương hiệu Veggie Saigon, đã lần phát hành trái phiếu đợt 2 cho tổng số 19.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu 10.000đ, tương đương 10% vốn điều lệ của công ty sở hữu Veggie Saigon trên kênh facebook cá nhân của ông, với các điều khoản và điều kiện như sau:

Mỗi cá nhân mua tối thiểu 1.000 trái phiếu, tối đa 2.000 trái phiếu.

Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu sẽ là:
- Được hưởng lãi suất 8%/năm, trả lãi hàng quý
- Được hoàn vốn sau 12 tháng. Nếu giữ trái phiếu sau 24 tháng sẽ được xem xét chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu.
- Được cấp thẻ VIP giảm giá 20% tất cả đơn hàng
- Được giao hàng miễn phí khi đặt hàng qua website veggiesaigon.com
- Được xem báo cáo bán hàng của Veggie Saigon với điều kiện không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.
- Được đóng góp ý kiến cho các sản phẩm và dịch vụ tương lai của Veggie Saigon.
- Được tư vấn mở & quản lý nhà hàng chay miễn phí
- Và các quyền lợi khác.

Lưu ý:
1. Trái phiếu Veggie Saigon là trái phiếu niềm tin, chỉ được bán cho bạn bè trong danh sách bạn bè facebook của tôi. Đó là một giấy nhận nợ, không phải là trái phiếu có đầy đủ chức năng như trái phiếu theo định nghĩa thông thường.
2. Trái phiếu Veggie Saigon sẽ ưu tiên bán cho bạn hữu trường chay.
3. Người sở hữu trái phiếu Veggie Saigon sẽ được đăng ký tên trong sổ đăng ký trái phiếu của Veggie Saigon, được cấp Giấy chứng nhận trái phiếu được ký tên bởi tôi và đóng dấu bởi công ty sở hữu Veggie Saigon (kèm theo các quyền lợi cơ bản).
4. Trái phiếu Veggie Saigon có thể mua bán, sang nhượng theo thoả thuận. Tuy nhiên, Veggie Saigon, nếu có lý do chính đáng, có thể từ chối việc mua bán, chuyển nhượng trái phiếu tuỳ vào quyết định của Veggie Saigon.
5. Veggie Saigon sẽ mua lại trái phiếu với giá 80% so với mệnh giá của người nắm giữ trái phiếu khi chưa hết kỳ hạn 12 tháng, chỉ cần người nắm giữ trái phiếu báo trước 01 tháng. Sau kỳ hạn 12 tháng, Veggie Saigon sẽ được ưu tiên mua lại trái phiếu bằng 100% mệnh giá.
6. Quyền lợi người sở hữu trái phiếu có thể thay đổi tuỳ theo quyết định của Veggie Saigon sau khi đã thông qua phần lớn người nắm giữ trái phiếu.

KẾT QUẢ:

Tổng số 19.000 trái phiếu đã được đặt mua hết trong ngày, kết quả giao dịch chính thức 13.000 trái phiếu như sau:
1. Bà Nguyễn Thị Nhung, mua 1.000 trái phiếu tương đương 10.000.000đ (Mười triệu đồng). Thanh toán đủ ngày 19/07/2018
* Kỳ hạn thanh toán lãi trái phiếu: .....
* Ngày mua lại trái phiếu: 19/07/2019
Đã thanh toán lãi trái phiếu đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Veggie Saigon đã mua lại toàn bộ 1.000 trái phiếu
2. Bà Lê Thị Canh (Thích Như Hiếu), mua 2.000 trái phiếu tương đương 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng). Thanh toán đủ ngày 23/07/2018
* Kỳ hạn thanh toán lãi trái phiếu: .....
* Ngày mua lại trái phiếu: 23/07/2019
Đã TT lãi Trái phiếu đợt 1, 2, 3, 4
Veggie Saigon đã mua lại toàn bộ 2.000 trái phiếu
3. Bà Lê Thị Minh Thuỳ, mua 2.000 trái phiếu tương đương 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng). Thanh toán đủ ngày 16/7/2018
* Kỳ hạn thanh toán lãi trái phiếu: .....
* Ngày mua lại trái phiếu: 16/7/2019
Đã thanh toán lãi trái phiếu đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Veggie Saigon đã mua lại toàn bộ 2.000 trái phiếu
4. Bà Lương Tiểu Yến, mua 1.000 trái phiếu tương đương 10.000.000đ (Mười triệu đồng). Thanh toán đủ ngày 13/7/2018
* Kỳ hạn thanh toán lãi trái phiếu: .....
* Ngày mua lại trái phiếu: 13/7/2019
Đã thanh toán lãi trái phiếu đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tiếp tục gia hạn hợp đồng
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, mua 1.000 trái phiếu tương đương 10.000.000đ (Mười triệu đồng). Thanh toán đủ ngày 10/7/2018
* Kỳ hạn thanh toán lãi trái phiếu: .....
* Ngày mua lại trái phiếu: 10/7/2019
Đã thanh toán lãi trái phiếu đợt 1, 2, 3, 4
6. Bà Lê Lưu Quỳnh Nga, mua 1.000 trái phiếu tương đương 10.000.000đ (Mười triệu đồng). Thanh toán đủ ngày 10/07/2018
* Kỳ hạn thanh toán lãi trái phiếu: .....
* Ngày mua lại trái phiếu: 30/07/2019
Đã thanh toán lãi trái phiếu đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tiếp tục gia hạn hợp đồng
7. Bà Trịnh Ngọc Thu, mua 1.000 trái phiếu tương đương 10.000.000đ (Mười triệu đồng). Thanh toán đủ ngày 30/07/2018
* Kỳ hạn thanh toán lãi trái phiếu:
* Ngày mua lại trái phiếu: 30/07/2019
Đã thanh toán lãi trái phiếu đợt 1, 2, 3, 4
Tiếp tục gia hạn hợp đồng
8. Bà Phạm Trần Thanh Nhi, mua 1.000 trái phiếu tương đương 10.000.000đ (Mười triệu đồng). Thanh toán đủ ngày 10/7/2018
* Kỳ hạn thanh toán lãi trái phiếu: .....
* Ngày mua lại trái phiếu: 10/7/2019
Đã thanh toán lãi trái phiếu đợt 1, 2, 3, 4
9. Bà Trần Mộng Thuý Vy, mua 2.000 trái phiếu tương đương 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng). Thanh toán đủ ngày 18/7/2018
* Kỳ hạn thanh toán lãi trái phiếu: .....
* Ngày mua lại trái phiếu: 18/7/2019
Đã thanh toán lãi trái phiếu đợt 1, 2, 3, 4
Tiếp tục gia hạn hợp đồng
10. Bà Nguyễn Ngọc Châu, mua 1.000 trái phiếu tương đương 10.000.000đ (Mười triệu đồng). Thanh toán đủ ngày 16/7/2018
* Kỳ hạn thanh toán lãi trái phiếu: .....
* Ngày mua lại trái phiếu: 16/7/2019
Đã thanh toán lãi trái phiếu đợt 1, 2, 3, 4
Veggie Saigon đã mua lại toàn bộ 1.000 trái phiếu
Tổng kết:
- Số trái phiếu đã bán: 13.000 trái phiếu
- Số trái phiếu đã mua lại: 6.000 trái phiếu
- Số trái phiếu còn lưu hành: 7.000 trái phiếu