Thông báo về việc tăng lãi suất trái phiếu

Kính gởi Quý bạn hữu đang sở hữu trái phiếu Veggie Saigon!

Theo thống nhất của HĐQT Công ty TNHH Kinh doanh PNT, chủ sở hữu thương hiệu Veggie Saigon, tất cả người nắm giữ trái phiếu từ 1 năm trở lên sẽ được nhận lãi suất là 10%/năm thay vì 8%/năm như trước đó. Mọi quyền lợi khác vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Trân trọng kính báo!